Spring naar content

Privacybeleid

Privacy Verklaring 

Dames laptoptas.nl neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Dames laptoptas.nl heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van ons bedrijf bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Dameslaptoptas.nl

Dames laptoptas kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van ons bedrijf bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Dames laptoptas.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Dames laptoptas.nl gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Dames laptoptas.nl (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Dames laptoptas.nl kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Dameslaptoptas.nl de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Dames laptoptas.nl maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Dames laptoptas.nl maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Dames laptoptas.nl maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten vereenvoudigen.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dames laptoptas.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Dames laptoptas.nl jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Dames laptoptas.nl jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@viasupport.nl. Dames laptoptas.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Dames laptoptas.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Dames laptoptas.nl heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Dames laptoptas.nl  of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Dames laptoptas verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@viasupport.nl.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door dames laptoptas.nl, verzoeken wij je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via info@ viasupport.nl zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Dames laptoptas.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.